Ryhmät

Toiminnan ja ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa mielekäs harrastaminen mahdollisimman monelle, tarjota vaihtoehtoja omien taitojen,  tason ja kehitystavoitteiden mukaan unohtamatta liikunnan iloa ja pilkettä silmäkulmassa! 

Vastuuvalmentaja käy keväällä ryhmien kokoonpanot läpi seuraavaa kautta varten (kausi vaihtuu toukokuun alusta).  Ryhmiin tehdään muutoksia luistelijamäärien, taitotasojen, turvallisuuden, tavoitteiden/motivaation (tavoitekeskustelut) ja muiden esille tulleiden asioiden perusteella. Ryhmät käydään läpi luistelijakohtaisesti ja tarvittaessa perustetaan uusia ryhmiä/siirretään luistelijoita ryhmästä toiseen parempien ja yksilölähtöisten harjoittelumahdollisuuksien takaamiseksi.