Ryhmät

Toiminnan ja ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa mielekäs harrastaminen mahdollisimman monelle, tarjota vaihtoehtoja omien taitojen,  tason ja kehitystavoitteiden mukaan unohtamatta liikunnan iloa ja pilkettä silmäkulmassa! 

Ryhmien muodostaminen

Vastuuvalmentaja käy keväällä ryhmien kokoonpanot läpi seuraavaa kautta varten (kausi vaihtuu toukokuun alusta).  Ryhmiin tehdään muutoksia luistelijamäärien, taitotasojen, turvallisuuden, tavoitteiden/motivaation (tavoitekeskustelut) ja muiden esille tulleiden asioiden perusteella. Ryhmät käydään läpi luistelijakohtaisesti ja tarvittaessa perustetaan uusia ryhmiä/siirretään luistelijoita ryhmästä toiseen parempien ja yksilölähtöisten harjoittelumahdollisuuksien takaamiseksi. 

Ryhmäsiirrot

⦁  Ryhmäsiirrot perustuvat valmentajien arviointiin. 
⦁ Huomioitavia asioita ovat luistelijan taidot, ikä ja kilpasarja sekä luistelijan toive harjoitusmäärästä. 
⦁ Harjoitusryhmän koko riippuu myös luistelijoiden tilan tarpeesta. Pienempiä luistelijoita voi olla enemmän jäällä.
⦁ Mikäli luistelijan tavoitteet muuttuvat asiasta pitää keskustella vastuuvalmentajan kanssa.
⦁ Mikäli luistelijalla tai vanhemmalla herää kysymyksiä ryhmästä, kannattaa olla yhteydessä vastuuvalmentajaan. Muistathan kuitenkin, että valmentajien tekemiä ratkaisuja kunnioitetaan.